Znaleźć miejsce na niebie dla samolotu, helikoptera i dronów...

Czytaj dalej
Alicja Zboińska

Znaleźć miejsce na niebie dla samolotu, helikoptera i dronów...

Alicja Zboińska

Zapewnić miejsce i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej - to jedno z zadań PAŻP.

Polska przestrzeń powietrzna opiera się na współistnieniu różnych użytkowników - prywatnych i państwowych, cywilnych i wojskowych, dużych linii lotniczych i małego lotnictwa ogólnego General Aviation. W przestrzeni tej nie może także zabraknąć miejsca dla rozwijającego się dynamicznie rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli dronów.

Integracja lotnictwa bezzałogowego z istniejącym już ruchem załogowym to zadanie dbającej o bezpieczeństwo operacji lotniczych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rosnąca liczba dronów na naszym niebie wymaga dostosowania istniejących procedur i infrastruktury. PAŻP wraz z parterami dbają o to, by regulacje prawne i systemy zarządzania ruchem lotniczym były dopasowane do aktualnych trendów rynkowych. Jak wynika z raportu, który przygotowali: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Państwowego Instytutu Badawczego oraz fundacja Instytut Mikromakro, w 2017 roku nad Polską latało 100 tysięcy dronów o różnym przeznaczeniu i wadze. Ta liczba sytuuje nas w światowej czołówce. W tym samym roku branża BSP w Polsce osiągnęła wartość 251 mln zł. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na bieżąco dostosowuje polską przestrzeń powietrzną tak, by korzystanie z BSP w Polsce było wygodne, ale też bezpieczne wobec obecnego od dawna w powietrzu ruchu załogowego. W tym celu Agencja rozwija systemy pomagające nadzorować ruch dronów, a operatorów BSP informować o tym gdzie i na jakich zasadach wolno im latać.

Agencji udało się stworzyć centralny system do koordynacji i zarządzania ruchem dronów. Nie doszłoby do tego bez wsparcia technologii: digitalizacji i zautomatyzowania procesu koordynacji bezzałogowych operacji lotniczych. Tak powstał system PansaUTM. Człon „PANSA” pochodzi od pierwszych liter nazwy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w języku angielskim: Polish Air Navigation Services Agency. UTM, czyli Unmanned Aircraft System Traffic Management, to określenie systemu zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

Na PansaUTM składają się autorskie rozwiązania operacyjne Agencji oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z aplikacją Droneradar, najpopularniejszą wśród operatorów dronów w naszym kraju.

PansaUTM uporządkował informacje dotyczące bezzałogowych operacji lotniczych. System jest źródłem istotnych informacji o operatorach, dostępności przestrzeni powietrznej, a także możliwości wykonywania lotów w danym obszarze. Zapewnia też zarządzanie i nadzór nad operacjami wykonywanymi przez drony.

Platforma umożliwia także elektroniczną rejestrację i potwierdzenie danych o operatorze i bezzałogowcu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz elektroniczne tworzenie misji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwzględnia także aktualne warunki panujące w powietrzu, czyli ruch lotniczy i zajęte struktury przestrzeni.

Taka misja jest analizowana przez system i wszystkie podmioty, które mogą potencjalnie brać udział w procesie wydawania zgody na konkretny lotlot, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i wojsko.

Samo wydawanie zgody na dany lot jest z kolei uzależnione od miejsca jego wykonywania i celu. Proces ten odbywa się równolegle w pełni elektronicznie, dzięki czemu usprawnia planowanie i akceptację misji.

PansaUTM ma jeszcze więcej zalet. Obejmuje również możliwość lokalizacji drona w czasie rzeczywistym, jeśli dysponuje on którąś z wybranych metod trackingu, a także bezpośrednią, niewerbalną komunikację na linii służby ruchu lotniczego - operator bezzałogowca.

PansaUTM to jeden z pierwszych systemów na świecie, który jest całościowym rozwiązaniem - od momentu planowania poprzez akceptację do faktycznego zrealizowania misji, czyli wykonania operacji bezzałogowym statkiem powietrznym. Aktualnie system jest dostosowany do polskich przepisów, ale jego architektura pozwala na dowolne modyfikacje wraz ze zmieniającymi się regulacjami i warunkami wykonywania lotów. System bez przeszkód może być też użytkowany poza Polską - po dostosowaniu do wewnętrznych przepisów danego państwa.

Jak zaznaczają eksperci PAŻP PansaUTM to rozwiązanie kompletne i elastyczne. System został doceniony podczas World ATM Congress 2019 w Madrycie, gdzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pokazała swoje rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem bezzałogowym. Działanie PansaUTM zostało zostało również zademonstrowane podczas pierwszej w 2019 Sesji Plenarnej JARUS (grupy zrzeszającej regulatorów lotniczych z zakresu dronów), która odbyła się w marcu Katowicach.

Alicja Zboińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.