Wzrasta majątek Łodzi [INFOGRAFIKA]

Czytaj dalej
Fot. Paweł Łacheta
Marcin Bereszczyński

Wzrasta majątek Łodzi [INFOGRAFIKA]

Marcin Bereszczyński

Majątek miasta wzrósł o 6 mld zł na przestrzeni ostatnich 6 lat. Wzrosło też zadłużenie o 1,5 mld zł. Majątek Łodzi to prawie 21 mld zł. Przeliczając na jednego mieszkańca to blisko 30 tys. złotych.

Urzędnicy UMŁ pochwalili się we wtorek wzrostem majątku miasta w ciągu ostatnich 6 lat. W 2010 roku majątek miasta wynosił 14,7 mld zł, natomiast 2016 rok zamknął się kwotą 20,8 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca widać jeszcze większy wzrost przez te 6 lat. Majątek wzrósł z 20,9 tys. zł do 29,8 tys. zł. Urosło także zadłużenie miasta. Dług przez 6 lat wzrósł o 1,5 mld zł i w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 4 tys. zł.

Majątek miasta to nieruchomości, budynki, grunty drogi, samochody, czy udziały w spółkach. Zdaniem urzędników na wzrost wartości majątku największy wpływ miały inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach.

- Od 2015 roku majątek wzrósł o 6 proc., czyli o 1,1 mld zł. W tym pół miliarda wynika ze wzrostu wartości nieruchomości, zaś pozostały wzrost był spowodowany inwestycjami - mówi Krzysztof Mączkowski, skarbnik miasta. - Majątek rośnie z roku na rok o 1 mld zł, czyli o tyle, ile rocznie miasto przeznacza na inwestycje. Przez 6 lat majątek miasta wzrósł o 6 mld zł. W tym samym czasie zadłużenie miasta wzrosło o 1,5 mld zł.

Zdaniem skarbnika oznacza to, że pieniądze z kredytów nie są „przejadane”, tylko wydawane w taki sposób, aby zwiększyć majątek i potencjał miasta.

Ile jest warta Łódź? Nie wiemy. Wiemy jaki jest majątek miasta

- mówi Tomasz Piotrowski.


Create column charts

- Pieniądze, które pożyczamy, inwestujemy w majątek miasta. Nie ma zagrożenia, że nie spłacimy zobowiązań kredytowych. Poziom długu jest bezpieczny, ponieważ jego zabezpieczenie jest przeogromne

- zapewnia skarbnik Krzysztof Mączkowski informując, że na koniec 2017 roku zadłużenie Łodzi powinno wynosić 2,85 mld zł.

Na wzrost majątku miasta największy wpływ miały duże inwestycje, czyli budowa trasy Górnej, trasy W-Z, węzła multimodalnego przy dworcu Łódź Fabryczna, czy rewitalizacja EC1.

- W kolejnych latach majątek miasta wzrośnie jeszcze bardziej, bo doliczone zostaną nowe stadiony, budynki po termomodernizacji, przebudowane drogi i obiekty poddane rewitalizacji - powiedział Tomasz Piotrowski, dyrektor Departamentu Prezydenta Łodzi. - Ile jest wara Łódź? Tego dokładnie nie wiemy, ale wiemy, ile wart jest majątek wspólny łodzian, a więc grunty, nieruchomości i inwestycje poniesione w imieniu łodzian i dla łodzian przez miasto i jednostki mu podległe.

Zdaniem Tomasza Piotrowskiego majątek miasta można oszacować na znacznie wyższą kwotę niż blisko 21 mld zł. Magistrat obliczał wartość budynków i gruntów na podstawie określonych wskaźników, a te nie uwzględniają cen rynkowych.

- Wartość rynkowa miejskich nieruchomości z pewnością jest wyższa, niż kwoty uwzględnione przy ustalaniu majątku miasta

- mówi Tomasz Piotrowski.

Zdaniem Tomasza Piotrowskiego rosnąca wartość miejskiego majątku oznacza równoczesny wzrost wartości prywatnych nieruchomości. Podał przykład ul. Legionów, przy której miasto wyremontowało wiele kamienic. Dzięki temu wartość prywatnych budynków, które sąsiadują z obiektami miejskimi również poszła w górę.

W ostatnich latach wydatki miasta na inwestycje kształtowały się około 1 mld zł, czyli tyle, ile wzrastał majątek miasta.
Wydatki inwestycyjne


Create your own infographics

W 2016 roku przeprowadzono szereg inwestycji, które podniosły wartość majątku miasta. Najważniejsze z nich to


Create pie charts

Największe inwestycje mające wpływ na majątek miasta


Create your own infographics
Marcin Bereszczyński

Jestem dziennikarzem "Dziennika Łódzkiego".
Zajmuję się samorządem, spółkami komunalnymi, komunikacją miejską, drogami, koleją, autostradami, rynkiem nieruchomości i inwestycjami.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.