Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej najlepszą uczelnią niepubliczną w woj. śląskim WIDEO

Czytaj dalej
Fot. mat. WSB
PAS, mat. WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej najlepszą uczelnią niepubliczną w woj. śląskim WIDEO

PAS, mat. WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskała najlepszy wynik w historii uczelni w rankingu szkół wyższych – Perspektywy 2017, który ogłoszony został w poniedziałek 12 maja 2017. Zajęła 5 miejsce w Polsce oraz zdobyła nagrodę specjalną Awans 2017. Właśnie za awans z 10 na 5 miejsce w klasyfikacji uczelni niepublicznych w kraju. WSB jest jedyną uczelnią spoza Warszawy, która znalazła się w ścisłej czołówce rankingu uczelni niepublicznych. W 18-letniej historii rankingu żadna uczelnia z woj. śląskiego nie uzyskała tak wysokiego wyniku.

Absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów to właśnie te obszary zadecydowały o zajęciu tak wysokiej pozycji w tegorocznej edycji rankingu wydawnictwa Perspektywy. Uczelnia została doceniona za wieloletnią pracę na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz badań naukowych. Uprawnienia habilitacyjne oraz wysoka ocena parametryczną (kategoria A) a także wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej plasują WSB w czołówce najlepszych ośrodków akademickich. Kapituła rankingu zwróciła również uwagę na realizację programów studiów w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz partnerami branżowymi. Autorami sukcesu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej są również jej studenci, absolwenci a także ponad 500 studentów z 28 krajów, kształcą się w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach zamiejscowych w Krakowie, Olkuszu, Żywcu i Cieszynie.

ZOBACZ KONIECZNIE
RANKING UCZELNI 2017: OTO NAJLEPSZE SZKOŁY WYŻSZE

Ranking Perspektyw jest publikowany od 18 lat i uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.
Jak co roku Kapituła przyznała Nagrody Specjalne dla uczelni, które dokonały największego postępu w czołówce rankingu. Nagrodę AWANS 2017 wśród uczelni niepublicznych otrzymała Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (przesunęła się z pozycji 10. na 5.).

ZOBACZ WIDEO:

- Po raz pierwszy w historii rankingu perspektyw, a to już 18 raz, kiedy ogłaszany jest ten ranking, uczelnia wyższa z województwa śląskiego zajęła tak wysokie miejsce - mówi prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - To niewątpliwie święto dla naszej uczelni, osiągnięcie całego zespołu i wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, ale też dla całego sektora uczelni wyższych woj. śląskiego. W tym najnowszym rankingu najwyżej oceniona została kwestia związana z działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni, kwestia związana z kształceniem na poziomie studiów magisterskich, podyplomowych, inżynierskich, podyplomowych, ale przede wszystkim w aspekcie międzynarodowym. Bardzo wysoko ocenione zostały także wszelkie działania innowacyjne, prowadzone przez WSB. To, co mnie szczególnie cieszy, jako rektora WSB, to bardzo wysoko oceniona pozycja absolwenta tej uczelni na rynku pracy. Dokładamy wszelkich starań, z sukcesem, czego potwierdzeniem jest ostatni ranking, by Dąbrowa Górnicza stała się Dąbrową naukową, akademicką, aby stała się miejscem, gdzie mamy bardzo dobrą dydaktykę, ale przede wszystkim konsekwentnie budowane są zespoły naukowo-badawcze. Jednocześnie w naszych przyszłych zamierzeniach mamy konsekwentne budowanie silnego ośrodka akademickiego. Kolejne nasze wyzwania, to kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Teraz WSB posiada już najwyższe uprawnienia akademickie, jakie można posiadać w Polsce - dodaje.

- Nasi absolwenci poszukują pracy krótko. Ogólnopolskie losy ekonomiczne absolwentów, które są badane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ZUS, pokazują, że średni czas poszukiwania pracy przez absolwenta WSB to niecały miesiąc, a więc bardzo krótko – mówi dr Sabina Ratajczak, p .o. prodziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie. - Nasze badania pokazują, że ze studentów studiów pierwszego stopnia właściwie większość znajduje pracę w ostatnim semestrze nauki. Myślę, że to jest konsekwencją bardzo praktycznego podejścia do kształcenia. Wszystkie nasze studia pierwszego stopnia realizowane są w profilach praktycznych, to znaczy, że pracodawcy od samego początku biorą udział w procesie budowania procesu kształcenia, realizacji tego programu, ale również jego oceny. Powołaliśmy Radę Ekspertów, która obecnie skupia 85 przedstawicieli największych firm w kraju i regionie oraz organizacji pracodawców, które pozwalają nam opiniować programy studiów, ale też wskazują deficyty kadrowe. Nasze specjalności studiów realizujemy w partnerstwie z innymi pracodawcami. Przykładem może być specjalność zarządzanie portami lotniczymi, którą robimy z firmą GTL. W tej chwili uruchamiamy jedyną, unikatową specjalność w Polsce – inżynier symulacji z firmą, która przygotowuje naszych studentów do stawania się inżynierami symulacji. Efekty naszej pracy poddajemy akredytacjom instytucji zewnętrznych. To jest też dla nas informacja zwrotna, która mówi nam, czy dany kierunek jest skuteczny. W tej chwili posiadamy wyróżniającą akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To jest niezwykły zaszczyt, ale też i docenienie zaangażowania oraz pracy w zakresie budowania programów kształcenia i ich rozwoju. Mamy również wyróżniającą ocenę Fundacji Promocja i Akredytacja Kierunków Ekonomicznych. Otrzymaliśmy również nagrodę projakościową, to jest dotację w wysokości 1 mln zł za najbardziej innowacyjny kierunek informatyka i wdrażanie systemu jakości. Przygotowujemy się teraz do zagranicznych akredytacji - dodaje.

- Jednym z priorytetów strategicznych WSB jest internacjonalizacja. Stawiamy na rozwój umiędzynarodowienia kształcenia. To jest naszym kluczowym celem. W ramach kierunków, które prowadzimy na studiach dziennych mogę powiedzieć, że kilkuset studentów uczestniczy w zajęciach w języku angielskim, ale również i w innych językach. I europejskich, ale tak naprawdę całego świata. Kilkuset studentów realizuje dzisiaj programy mobilnościowe. W ramach braci studenckiej mamy dziś studentów z 28 krajów, a w przyszłym roku tych krajów będzie już 35. Traktujemy studentów bardzo indywidualnie. Organizujemy dla nich rocznie kilkanaście wydarzeń integrujących, ale także umiędzynarodawiających uczelnię, jak International Day, czy Erasmus Days. Realizujemy również szkoły i uniwersytety letnie – podkreśla dr Marcin Lis, prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich WSB, p.o. Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Krakowie.

PIERWSZA DZIESIĄTKA RANKINGU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH PERSPEKTYWY 2017:

PAS, mat. WSB

Komentarze

7
Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

anulka

Ja się zapisałam do WSGE w Józefowie bo najbardziej mi przypasował program z naciskiem na rozwój międzynarodowy. Trzeba się przygotować do życia w Europie :)

norinska

Fakt, że najlepsze polskie uczelnie znajdują się w czwartej setce rankingów światowych powinien nam co nieco dać obraz w porównaniu z zagranicą. Sama studiowałam na niepublicznej WSGE w Józefowie gdzie mieliśmy wykładowców z róznych uczelni i mogę powiedzieć że naprawdę wiele się nauczyłam.

...

polskie uczelnie są do luftu.

walet

Dla porównania wśród uczelni państwowych Uniwersytet Śląski zajął 18 miejsce zaś Politechnika Śląska w Gliwicach zajęła wśród uczelni technicznych 5 miejsce.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.