Wciąż mają nowe pomysły na ochronę środowiska

Czytaj dalej
Paulina Szymczewska

Wciąż mają nowe pomysły na ochronę środowiska

Paulina Szymczewska

Od gospodarki leśnej, poprzez ograniczanie niskiej emisji i termomodernizację budynków, aż po promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży – władze powiatu nowotarskiego nie próżnują, jeśli chodzi o działania proekologiczne. – Wciąż mamy nowe pomysły na ochronę środowiska – podkreśla starosta Krzysztof Faber.

A o tym, że nie są to puste słowa, świadczy m.in. fakt, że powiat nowotarski otrzymał w 2014 roku tytuł ekoLIDERA w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pierwszym z ważnych, proekologicznych projektów było „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do wspólnot gruntowych na terenie powiatu nowotarskiego” (w skrócie UPUL). Główne cele tego przedsięwzięcia to m.in. zapewnienie trwałości lasów, inwentaryzacja i ocena ich stanu oraz właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. – Dążymy do objęcia tymi uproszczonymi planami jak największych obszarów leśnych. Są w nich informacje o aktualnym stanie lasów oraz o formie i zakresie prowadzenia gospodarki leśnej. Plan określa również inne zadania gospodarcze, a także zalecenia z zakresu ochrony lasów, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody – wyjaśnia starosta nowotarski.

Kolejnym projektem powiatu, docenionym przez WFOŚiGW w Krakowie, była wymiana kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu. – Realizacja tej inwestycji miała znaczący wpływ na poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców – a to dlatego, że ZS nr 1 znajduje się w centrum miasta, na obrzeżu terenu rekreacyjnego, jakim jest park miejski – informuje Krzysztof Faber. Dodaje, że dzięki likwidacji kotłowni węglowej udało się nie tylko zredukować ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, ale także znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku szkoły.

Podobny cel – czyli zapobieganie stratom ciepła, a tym samym oszczędność energii – mają inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W ostatnich latach powiat nowotarski przeprowadził tego typu prace w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół w Jabłonce oraz Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Rabce-Zdroju.

W tym roku prowadzone były również prace w kolejnym obiekcie użyteczności publicznej: przy al. Tysiąclecia, gdzie mieści się poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. – Ta inwestycja również została dofinansowana przez WFOŚiGW w Krakowie (kwotą ponad 22,9 tys. zł), a głównym jej celem było ograniczenie niskiej emisji. Budynek poradni znajduje się bowiem w centrum miasta. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak istotna w tym przypadku jest dbałość o poprawę czystości powietrza – podkreśla Krzysztof Faber.

Ostatnią w tym roku ważną inwestycją proekologiczną w Nowym Targu była budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek. Jest to tzw. budynek pasywny – ma niskie zapotrzebowanie na energię, co w efekcie daje oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska. W ramach tej inwestycji, która kosztowała powiat ponad 8,2 mln zł, wybudowano nową halę sportową (z zapleczem socjalno-sanitarnym) i boisko wielofunkcyjne.

To jednak nie koniec proekologicznych działań. Powiat nowotarski przystąpił również do Klastra Energii Zielone Podhale, którego misją jest radykalna poprawa stanu środowiska, jakości powietrza i bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacnianie lokalnej gospodarki. Obecnie w skład Klastra wchodzi już 31 podmiotów, a jego koordynatorem jest krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. – Mam nadzieję, że dzięki doświadczeniu kadry AGH uda się wdrożyć wiele innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do naszych potrzeb i klimatu – mówi starosta Krzysztof Faber.

Te innowacyjne rozwiązania to w szczególności modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogli korzystać mieszkańcy i inne podmioty z regionu.Krzysztof Faber, starosta powiatu nowotarskiego:

Na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność za stan środowiska, w którym żyjemy. To od nas w głównej mierze zależy, w jakim stanie naszą ziemię i środowisko pozostawimy przyszłym pokoleniom. Dlatego powiat nowotarski cały czas podejmuje działania proekologiczne i wciąż ma bardzo dużo nowych pomysłów na ochronę środowiska. Bardzo cieszy fakt, że nasze wysiłki zostały docenione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uzyskanie tytułu ekoLIDERA za całokształt działań w zakresie ochrony środowiska to dla nas wielkie wyróżnienie, ale również duża odpowiedzialność i jeszcze większa motywacja do dalszej pracy. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad realizacją zadań proekologicznych, dzięki którym jakość życia mieszkańców naszego regionu nieustannie zmienia się na lepsze.

Projekt „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do wspólnot gruntowych na terenie powiatu nowotarskiego”
* Koszt projektu: 253 605,60 zł
* Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 126 802,80 zł

Projekt „Wymiana kotłowni węglowej na nową kotłownię gazową w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu”
* Koszt projektu: 123 478,30 zł
* Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 39 179,66 zł

Paulina Szymczewska

Swoje pierwsze kroki w dziennikarskim fachu stawiałam stawiałam w redakcji „Dziennika Polskiego” jako reporter Działu Miejskiego – był to 2002 rok. Później zaczęłam również pełnić obowiązki redaktora prowadzącego Kronikę Krakowską DP. Obecnie jestem dziennikarzem i redaktorem w Dziale Projektów Specjalnych.


Wśród kilku tysięcy artykułów, jakie napisałam przez ponad 20 lat swojej pracy jako dziennikarz, są teksty o bardzo różnej tematyce. Nie ma chyba takiej dziedziny, o której bym nigdy nie pisała. Najbliższa jest mi jednak tematyka związana z ekologią. Interesuje mnie głównie problematyka dotycząca zanieczyszczenia powietrza i sposobów poprawy jego jakości, a także gospodarka odpadami, segregacja śmieci, recykling itp.


Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Jeszcze łatwiej sięgnąć po dotacje


Ekologiczne wyzwania, przed jakimi stoi Kraków


Oto małopolscy liderzy w wymianie kopciuchów


Samorządowcy dostali narzędzie, dzięki któremu mogą lepiej edukować mieszkańców o zmianach klimatu


Zmiany klimatu to nasze dzieło. Najwyższy czas na zmianę nawyków


Naukowcy znaleźli zieloną metodę na brudną wodę z myjni samochodowych


Najnowsze podsumowanie programu Czyste Powietrze


Znów można składać wnioski z programu Stop Smog


 


W swojej dziennikarskiej i redaktorskiej pracy zajmuję się również tematyką związaną z edukacją – przede wszystkim szkolnictwem wyższym.


10 polskich uczelni w prestiżowym rankingu szanghajskim


Od października studenci mają wrócić na uczelnie, będzie też prowadzona nauka zdalnaale nadal


Trwa zimowa rekrutacja na studia. Sprawdź ofertę małopolskich uczelni


Coraz chętniej uczymy się języków azjatyckich

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.