Ważne dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Opr. AG żródło: ZUS

Ważne dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów

Opr. AG żródło: ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację dotyczącą możliwości skorzystania z uprawnień emerytalnych przez nauczycieli (m. in. nauczycieli wygaszanych gimnazjów).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację dotyczącą możliwości skorzystania z uprawnień emerytalnych przez nauczycieli (m. in. nauczycieli wygaszanych gimnazjów) na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela oraz art. 21 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Z uprawnień przewidzianych wskazanymi wyżej przepisami mogą skorzystać nauczyciele, którzy:

Aby skorzystać z tych uprawnień, nauczyciele muszą zgłosić wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela również wtedy, gdy ich stosunek pracy zostanie rozwiązany lub wygaśnie, ponieważ nie mogą być zatrudnieni w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 ze względu na zmiany organizacyjne, które spowodują wygaszenie kształcenia w gimnazjum (w okolicznościach określonych w przepisach).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że okoliczności rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy związane z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum można uznać za tożsame z okolicznościami dotyczącymi pracodawcy, które określa Karta Nauczyciela.

Oznacza to, że nauczyciel, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy lub którego stosunek pracy wygaśnie do 31 sierpnia 2018 r. w związku z wygaszaniem kształcenia w gimnazjum i który złoży wniosek o emeryturę z Karty Nauczyciela do 31 sierpnia 2018 r. – też nabędzie uprawnienia do emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela (o ile spełnił pozostałe warunki wymagane do przyznania tej emerytury).

ZUS wyjaśnia jednocześnie, że emeryturę nauczycielską możemy przyznać na podstawie Karty Nauczyciela wyłącznie nauczycielowi, który ma rozwiązane wszystkie stosunki pracy w charakterze nauczyciela.

A co stanowią przepisy w sytuacji, jeśli nauczycielowi przyznano już emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego?

Emeryturę z Karty Nauczyciela można przyznać wyłącznie tym nauczycielom, którym nie przyznano emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (obniżonego lub podwyższonego).

Oznacza to, że nauczyciel nie może uzyskać emerytury z Karty Nauczyciela, jeżeli ma już ustalone prawo do emerytury powszechnej.

Opr. AG żródło: ZUS

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.