Umowa lub warunki na piśmie: ważna zmiana w Kodeksie pracy

Czytaj dalej
Fot. Tomasz Gola
Zbigniew [email protected]

Umowa lub warunki na piśmie: ważna zmiana w Kodeksie pracy

Zbigniew [email protected]

Nim nowo zatrudniony pracownik przystąpi do pracy, musi mieć dokument na piśmie: umowę lub spisane warunki zatrudnienia.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Rząd wnioskuje do Sejmu o szybką zmianę zasad potwierdzenia, iż między pracodawcą a pracownikiem został nawiązany stosunek pracy.

Obecnie jeśli osoba rozpoczynająca pracę na etacie nie zawarła jeszcze umowy o pracę z pracodawcą, to Kodeks pracy wymaga, by pracodawca określił te warunki na piśmie do końca pierwszego dnia pracy. Umożliwia to pracodawcom zatrudnianie pracowników na czarno.

W razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy regułą jest tłumaczenie przedstawiane przez takich pracodawców, iż pracownicy nie posiadają jeszcze umów o pracę, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym zostali dopuszczeni do pracy i pisemne potwierdzenie zostanie dostarczone pracownikom do końca ich dnia pracy, zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy.

Takie obchodzenie przepisów jest tym łatwiejsze, że ponadto pracodawca ma aż siedem dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS. W praktyce o skali tego zjawiska może świadczyć to, iż w 2014 r. (z roku ubiegłego nie ma jeszcze danych) Państwowa Inspekcja Pracy w czasie kontroli stwierdziła stosowanie opisanej praktyki ww co szóstym kontrolowanym przez siebie zakładzie pracy.

Znowelizowane przepisy nałożą na pracodawcę obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy, w sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej. Każdy pracownik wykonujący pracę będzie zatem musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę, albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę.

Jeśli w czasie kontroli inspektor stwierdzi brak takiego pisemnego dokumentu, będzie miał dowód, iż pracodawca dopuszcza się nielegalnego zatrudniania pracowników.

Autor: Zbigniew Biskupski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.