Uczniowie jak żołnierze, rusza program pilotażowy MON dla klas mundurowych

Czytaj dalej
Fot. Krzysztof Szymczak
Sławomir Sowa

Uczniowie jak żołnierze, rusza program pilotażowy MON dla klas mundurowych

Sławomir Sowa

Trzy szkoły z Łódzkiego zakwalifikowały się do programu pilotażowego MON dla klas mundurowych.

57 szkół w Polsce zakwalifikowano do programu pilotażowego klas mundurowych, który ruszy we wrześniu. Na tej liście znalazły się trzy szkoły z woj. łódzkiego, które prowadzą już klasy mundurowe: Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie koło Łasku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim i XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Śniadeckiego w Łodzi. Listę ogłoszono w Ostródzie podczas II edycji Targów Proobronnych Pro Defense.

Najwięcej szkół do programu zakwalifikowano w województwach mazowieckim (7) i lubelskim (5), a najmniej w pomorskim - tylko dwie. W pozostałych województwach normą są trzy, cztery szkoły. Jak dowiedzieliśmy się w MON, szkoły do programu kwalifikowano właśnie tak, aby pokryły w miarę równomiernie terytorium całego kraju.

W 2019 roku MON planuje uruchomienie klas wojskowych w każdym powiecie

W Polsce działa obecnie kilkaset szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Czemu ma służyć nowy program pilotażowy przeznaczony dla 57 z nich? MON chce w ten sposób wesprzeć system odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas. Teraz wszystko ma być spójne i ujednolicone.

Program pilotażowy, który uruchomiony zostanie 1 września, będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie eksperymentu pedagogicznego. Zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Absolwenci szkół biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe 30 punktów w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych, czego do tej pory nie było.

Na takie właśnie zmiany liczył major rezerwy Sławomir Miszczuk, były rzecznik 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, a obecnie opiekun klas wojskowych w ZSP nr 1 w Tomaszowie. Szkoła podpisała wcześniej porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Sztuki Wojennej i Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Blisko współpracuje z 7. batalionem kawalerii powietrznej w Tomaszowie.

- W Ostródzie mówiono również, chociaż bez konkretów, że wojsko będzie nas wspomagać jeśli chodzi o umundurowanie, wyposażenie, pomoce naukowe - cieszy się major Miszczuk.

A że są to wydatki niebagatelne, świadczy przykład z ZSP nr 1. Dwa roczniki z Tomaszowa otrzymały z MON gratis komplety umundurowania. Używanego, ale w na tyle dobrym stanie, aby się godnie prezentować. Takie możliwości się już skończyły. Teraz za umundurowanie muszą płacić rodzice i uczniowie, a jest to wydatek ok. 900 zł na ucznia.

MON planuje również wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów: państwowy certyfikat szkolenia z pierwszej pomocy medycznej i dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B.

W klasach mundurowych w całej Polsce uczy się ok. 50 tys. uczniów. W woj. łódzkim, według danych Kuratorium Oświaty, jest 30 szkół prowadzących blisko 90 klas mundurowych, do których uczęszcza co najmniej 1.800 uczniów. Co najmniej, bo dla kilku szkół brak danych o liczbie uczniów. Pod pojęciem klas mundurowych kryją się jednak nie tylko klasy o profilu wojskowym, ale także policyjne i strażackie. Na ok. 1.800 uczniów, ponad 800 uczy się w klasach o profilu wojskowym. Najwięcej szkół prowadzących klasy mundurowe (po cztery) jest w Łodzi i pow. radomszczańskim. W pięciu powiatach (wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim i łódzkim wschodnim) nie ma takich szkół w ogóle.

Jeśli program pilotażowy się powiedzie, z czasem klasy wojskowe będą w każdym powiecie. Ministerstwo Obrony Narodowej planuje uruchomienie powszechnego programu „klasa wojskowa w każdym powiecie” od roku szkolnego 2019/2020.

Sławomir Sowa

Jestem dziennikarzem w redakcji Dziennika Łódzkiego, zajmuję się m.in. problematyką wojskową, biznesem i polityką, ale lubię zanurkować w historię, zarówno tę lokalną, jak i powszechną, żeby poszukać punktów odniesienia i zdobyć dystans do tego, co dzieje się na bieżąco. Zainteresowania? Te zawodowe wyrastają z osobistych.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.