To również zmieni się już jesienią

Czytaj dalej
Fot. 123rf
oprac. Katarzyna Borek

To również zmieni się już jesienią

oprac. Katarzyna Borek

Co się zmieni, gdy ubiegasz się np. o emeryturę pomostową lub świadczenie przedemerytalne?

Co się zmieni od 1 października 2017 roku, gdy ubiegasz się o emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne - albo już je masz?
Od 1 października te świadczenia będą ci przysługiwały do dnia przed twoimi 60. lub 65. urodzinami. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy do końca września 2017 roku spełnisz warunki do przyznania jednego z tych świadczeń i skończysz 60/65 lat, ale złożysz wniosek później. Wtedy masz prawo do tego świadczenia do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego.

Kiedy zachowasz prawo do tych świadczeń?
Załóżmy, że 1 października 2017 roku będziesz mieć prawo do świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego), emerytury pomostowej lub do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Będziesz mógł je pobierać do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny - chyba że twoje prawo do nich ustanie przed tym dniem. Gdy skończysz 60/65 lat, możesz też po 30 września 2017 złożyć wniosek o powszechną emeryturę. Wówczas prawo do świadczeń ustanie wcześniej - na zasadach określonych w przepisach, które ich dotyczą. Aby uzyskać prawo do emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego - gdy ustanie prawo do emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego - musisz złożyć wniosek o emeryturę. W przypadku ustania prawa do nich ZUS nie przyznaje emerytury z urzędu.

Co z emeryturą, gdy masz rentę na okres krótszy niż do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny?
Jeśli 1 października 2017 roku będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia na okres krótszy niż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, twoja sytuacja będzie zależała od tego, czy do końca września 2017 roku skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), czy też nie osiągniesz tego wieku przed 1 października 2017 roku. I tak jeżeli do końca września 2017 roku skończysz ten wiek, możesz pobierać rentę tylko do 1 października tego roku. Jeżeli skończysz 60/65 lat po 30 września 2017 roku, możesz pobierać rentę do dnia urodzin. W obydwu przypadkach ZUS przyzna emeryturę z urzędu (nie musisz składać wniosku).

Wyjątek: jeśli 1 października 2017 roku lub w dniu, w którym skończysz 60/65 lat twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS przyzna emeryturę od miesiąca, od którego znów by wypłacał rentę (na twój wniosek) - o ile wcześniej prawo do niej nie ustanie z innych przyczyn.

O czym Zakład musi ciebie poinformować?
Załóżmy, że 1 października 2017 roku będziesz miał ustalone prawo do świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny lub do dnia, który przypada po osiągnięciu tego wieku lub na stałe) - i nie masz ustalonego prawa do emerytury. W takiej sytuacji ZUS poinformuje cię o tym, że:

Jeśli 1 października 2017 roku będziesz miała ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, ZUS poinformuje cię o tym, że:

Informację ZUS będzie wysyłać w drugiej połowie lipca 2017 roku. Jeśli dotyczą ciebie i po jej otrzymaniu będziesz potrzebować dodatkowych wyjaśnień, możesz je uzyskać w każdej z placówek ZUS na terenie kraju, telefonicznie lub korespondencyjnie.

oprac. Katarzyna Borek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.