PAŻP

Razem tworzymy jednolitą europejską przestrzeń powietrzną

Razem tworzymy jednolitą europejską przestrzeń powietrzną
PAŻP

Nasza przestrzeń powietrzna to tylko wycinek światowego nieba. Fundamentem płynnego ruchu lotniczego jest współpraca międzynarodowa.

Przestrzeń powietrzna Unii Europejskiej jest mocno zatłoczona. Każdej doby wykonywanych jest w niej niemal 30 tysięcy operacji lotniczych. Wymaga to współpracy wszystkich instytucji, które biorą udział w tworzeniu i zarządzaniu podniebną przestrzenią. Jedną z nich jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Porządek na niebie jest bardzo istotny z punktu widzenia pasażera. PAŻP współpracuje więc z międzynarodowymi podmiotami odpowiedzialnymi za kształt przestrzeni powietrznej. Partnerami są zarówno instytucje państwowe jak i zrzeszenia i stowarzyszenia funkcjonujące na lotniczym rynku.

Nasza przestrzeń powietrzna to tylko wycinek światowego nieba. Jesteśmy elementem większej całości, a międzynarodowa współpraca powoduje, że podróże lotnicze między państwami odbywają się bez przeszkód.

Podróże bez granic

Razem tworzymy jednolitą europejską przestrzeń powietrzną

Niebo przypomina sieć dróg i autostrad. Specjaliści z branży lotniczej dążą do tego, by operacje lotnicze mogły być prowadzone bez przeszkód, a przede wszystkim bez odczuwalnych różnic podczas wykonywania przelotów nad terytorium poszczególnych państw.

Realizowana przez państwa europejskie Koncepcja Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej zakłada maksymalne ujednolicenie procedur, systemów i infrastruktury lotniczej zapewnianych w krajach UE przez stosowne instytucje. Do tego konieczna jest ścisła współpraca zainteresowanych podmiotów. Współpraca międzynarodowa angażuje instytucje lotnicze, które rozwiązują światowe problemy, opracowują nowe rozwiązania, jednolite procedury i dostosowują się do zmieniających się realiów rynkowych.

Gateway to Europe, Gateway to the East

W przypadku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej duże znaczenie ma współpraca regionalna z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz umowy bilateralne wynikające z faktu, że ze względu na położenie geograficzne Polska stanowi istotny „pomost” łączący Wschód i Zachód. PAŻP ponadto aktywnie uczestniczy w realizacji programu SESAR, stanowiącego filar technologiczny inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Dla zapewnienia lepszej współpracy w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym państwa europejskie grupują się w FAB-y, czyli funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej połączyła siły ze swym litewskim odpowiednikiem - agencją Oro Navigacija - z którą tworzy Baltic FAB.

Agencja współpracuje też ściśle z Eurocontrol, w tym z Network Managerem - organem zarządzającym ruchem lotniczym w Europie. Funkcjonuje odpowiedzialnie jako element europejskiej sieci, czego dowód dała niedawno udzielając pomocy niemieckiemu dostawcy usług żeglugi powietrznej DFS podczas kryzysu pojemności przestrzeni powietrznej w Europie. PAŻP doprowadziła także do tego, że w polskiej przestrzeni powietrznej wdrożono określony typ przestrzeni powietrznej - Free Route Airspace (FRA), a ściślej: POLFRA - rozwiązanie, które umożliwia planowanie przelotów bezpośrednio pomiędzy danymi punktami nawigacyjnymi, bez konieczności korzystania z istniejącej sieci dróg lotniczych.

W organizacji i grupie

PAŻP należy również do wielu inicjatyw branżowych. Przede wszystkim Agencja jest członkiem CANSO - organizacji zrzeszającej dostawców służb żeglugi powietrznej (ANSP) ze świata (CANSO Global) i Europy (CANSO Europe). Agencja uczestniczy w pracach takich instytucji, jak ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) czy EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego).

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej należy też do grupy A6, zrzeszającej najważniejszych dostawców służb żeglugi powietrznej w Europie. Przewodniczy konsorcjum B4, zrzeszającemu dostawców służb żeglugi powietrznej z Polski (PAŻP), Litwy (Oro Navigacija), Czech (ANS CR) i Słowacji (LPS). Konsorcjum zostało powołane do ujednolicania europejskiej przestrzeni powietrznej.

W listopadzie 2018 roku Agencja oraz międzynarodowe stowarzyszenie przewoźników powietrznych IATA podpisały Strategię Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski. Jest to dokument zawierającywiele inicjatyw związanych z rozwojem struktur przestrzeni powietrznej oraz zarządzaniem ruchem lotniczym. Polegają one między innymi na optymalizacji polskiej przestrzeni powietrznej także na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego, modernizacji infrastruktury i integracji ruchu dronów z lotnictwem załogowym. PAŻP podjęła również współpracę z innym zrzeszeniem przewoźników, Airlines for Europe.

Hiszpański debiut z dronami w tle

Razem tworzymy jednolitą europejską przestrzeń powietrzną

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej intensyfikuje obecność na forach międzynarodowych, gdzie w aktywny sposób promuje swoje rozwiązania z obszaru zarządzania ruchem lotniczym oraz wkład w rozwój bezpieczeństwa europejskiego lotnictwa. W marcu 2019 roku po raz pierwszy w historii Agencja wzięła udział w największym w Europie spotkaniu branży zarządzania ruchem lotniczym - World ATM Congress (WAC).

Hasłem przewodnim obecności PAŻP na WAC 2019 było Gateway to Europe. Gateway to the East, nawiązujące do strategicznego położenia polskiej przestrzeni powietrznej i jej znaczenia w kształtowaniu ruchu lotniczego w Europie i regionie. W tym właśnie tonie pozostawała debata o roli Europy Środkowo-Wschodniej w zarządzaniu ruchem lotniczym, zorganizowana na stanowisku wystawienniczym PAŻP we współpracy z litewską agencją Oro Navigacija. W debacie uczestniczyli między innymi Dr Christine Berg z Komisji Europejskiej i Prezes Oro Navigaciji Mindaugas Gustys, reprezentowane było także polskie Ministerstwo Infrastruktury oraz instytucje i firmy jak zrzeszająca przewoźników lotniczych IATA, WizzAir i zapewniająca służby żeglugi powietrznej w Rumuni Romatsa.

Dzięki zainstalowanym symulatorom odwiedzający ekspozycję Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mogli przekonać się jak działają autorskie systemy PAŻP: wspierająca pracę służb żeglugi powietrznej PANDORA i ułatwiający zarządzanie przestrzenią powietrzną CAT. Zaprezentowany został także po raz pierwszy poza Polską system PansaUTM - koncepcja zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z aplikacją Droneradar.

Na ekspozycji PAŻP zademonstrowany został też projekt mający na celu poprawę przewidywalności warunków na drodze startowej, a co za tym idzie - zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych. Przedstawione rozwiązania technologiczne cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem i uznaniem. Wyróżnić tu należy mocno zaawansowany system PansaUTM.

Podczas WAC 2019 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była gospodarzem trzech wycieczek tematycznych z cyklu SESAR Walking Tours, podczas których grupy zainteresowanych miały możliwość zapoznania się z już wdrożonymi oraz dopiero rozwijanymi projektami powstającymi w ramach koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, realizowanymi przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

W Madrycie Agencja miała też zaszczyt zorganizować spotkanie A6 Alliance Steering Board - przedstawicieli zarządów sojuszu największych w Europie agencji dostarczających służby żeglugi powietrznej, którzy zebrali się, by rozmawiać o problemach i przyszłości zarządzania ruchem lotniczym.

Wydarzenie to było jednym z licznych momentów, podczas których znamienite osobistości i przedstawiciele najważniejszych instytucji, firm i stowarzyszeń branży lotniczej odwiedzili stanowisko wystawiennicze Agencji. W oficjalnym otwarciu ekspozycji PAŻP na World ATM Congress 2019 wzięli udział: Prezes PAŻP Janusz Janiszewski, Dyrektor Generalny DG Move z ramienia Komisji Europejskiej Henrik Hololei, Ambasador Polski w Hiszpanii Marzenna Adamczyk, Prezes ULC Piotr Samson i Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP Małgorzata Darowska.

PAŻP

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.