Poznajmy najlepsze przedsiębiorstwa naszego regionu

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Śmigielski
AG

Poznajmy najlepsze przedsiębiorstwa naszego regionu

AG

Województwo łódzkie to dziewiąte pod względem wielkości województwo w Polsce, zajmujące 5,8 proc. powierzchni kraju. W granicach województwa znajdują się 42 miasta i ponad 5 tysięcy wsi. Zamieszkuje je ponad 2,5 mln ludzi. Najważniejszymi gałęziami przemysłu w regionie są: energetyka, produkcja sprzętu AGD, farmaceutyków, przetwórstwo rolno-spożywcze, produkcja materiałów budowlanych, a także sprzętu medycznego.

Region łódzki rozwija się również w innych dziedzinach, takich jak usługi finansowe, rozliczeniowe i badawcze. Przemysły włókienniczy i odzieżowy - niegdyś tradycyjnie na pierwszym miejscu - mają dziś o wiele mniejsze znaczenie.

W tym kontekście warto przytoczyć słowa prof. Witolda Orłowskiego (str. 2): „Można żałować, że na bazie tych tradycji nie wykorzystano możliwości budowy firm odzieżowych nowego typu, które nie opierałyby się na taniej pracy prządek, tylko na nowoczesnym wzornictwie. Takich firm powstało w Łodzi sporo, ale były to firmy nieduże”.

Pewne światło na obecny stan gospodarki województwa rzuca zamieszczony w niniejszym dodatku ranking Złota Setka Województwa Łódzkiego, który powstał z inicjatywy redakcji „Dziennika Łódzkiego” przy współpracy z firmami Bisnode i PwC.

Ranking przedstawia 100 największych firm województwa łódzkiego pod względem osiągniętych w 2015 roku przychodów. Uzupełniony został o listę dziesięciu najbardziej dynamicznych firm regionu. Już tylko pobieżna lektura rankingów przekonuje, jak daleko odeszliśmy od dawnej monokultury przemysłowej. Wymienione w nich firmy reprezentują szeroki wachlarz branż i specjalizacji; niektóre z nich będą zapewne dla Czytelnika sporym zaskoczeniem.

Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że wiele z tych firm (o ile nie większość) ma swoje centrale poza granicami naszego województwa. Świadczy to oczywiście o globalizacji, ale zarazem stanowi przejaw słabości, jaką jest niedostatek silnych lokalnych marek, kojarzących się z naszym regionem.

Przyszłość Łódzkiego rysuje się w jasnych barwach, o ile uda się wykorzystać główne atuty regionu, do jakich należą:

• centralne położenie, na przecięciu głównych korytarzy transportowych Północ - Południe i Wschód - Zachód (A1 i A2), co ułatwia dostęp zarówno do rynków sąsiadujących krajów UE jak i rynków Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Chin. To ostatnie - dzięki połączeniu kolejowemu cargo pomiędzy Łodzią a chińskim miastem i regionem Chengdu;

• wysoko wykwalifikowani pracownicy - liczne szkoły wyższe oraz zawodowe zapewniają pracowników o najwyższych kompetencjach zawodowych;

• coraz lepsza infrastruktura gospodarcza stolicy regionu - Łodzi i coraz lepsze skomunikowanie Łodzi ze stolicą kraju;

• zasoby węgla brunatnego, dzięki czemu województwo jest drugim w kraju (po Śląsku) producentem energii i dysponuje nadwyżką taniej energii elektrycznej.

Zdając sobie sprawę z powyższych atutów, trzeba też mieć świadomość, że są one tylko warunkiem wstępnym sukcesu; warunkiem zasadniczym jest rozwój gospodarczy oparty na innowacyjnych technologiach. Na tej drodze zrobiliśmy już pierwsze kroki. Jak mówi prof. Orłowski, „Łódź przesunęła się w stronę branż, które mają wyższą wartość dodaną niż prosty przemysł włókienniczy. (...) Należałoby starać się, aby do Łodzi trafiały branże wymagające większego zaangażowania kapitałowego, a także lepiej wyedukowanych pracowników, co będzie się wiązać z wyższą wartością dodaną”.

Już teraz możemy zapowiedzieć kolejną edycję Złotej Setki. Firmy chcące wziąć udział w przedsięwzięciu, prosimy o przesyłanie skanów Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki do organizatorów ([email protected]).

AG

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.