Licytacje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga w postepowaniu egzekucyjnym przeciwko Jolancie i Krzysztofowi małz. Kaźmierczak na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 13 czerwca 2019 roku o godz. 9 15 w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedziba w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA 13.06.2019 r. godz. 9:15

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rawie Mazowieckiej ul.Południowa 14, składającej się z działek gruntu nr 669 i 716/2 o łącznej powierzchni 0,1023 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00002833/0. Na działce 669 znajduje się murowany, piętrowy, w połowie podpiwniczony budynek mieszkalny o pwierzchni zabudowy 123 m2, parterowy murowany budynek usługowy o łącznej powierzchni zabudowy 219m2, oraz wiata stalowa poszyta blachą o powierzchni zabudowy 92m2.

Zagospodarowanie działki 669 stanowiące wjazd i pas zieleni obejmuje również część działki 470/10 stanowiącej fragment pasa drogowego ul.Południowej, który został wywłaszczony na rzecz Skarbu Państwa pod drogę, jednak dotychczas nie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.
Działka 716/2 o powierzchni 239m2 stanowi skarpę powstałą po wykonaniu nasypu drogi.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 635.000,00 zł. Rękojmia wynosi 63.500,00 zł. Ceną wywołania w drugiej licytacji jest 2/3 sumy oszacowania: 423.333,33 zł.-

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG.

Nieruchomości można oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika. Księgi wieczyste dla wskazanych nieruchomości prowadzone są w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie
Maz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.