Księża z Osięcin zamordowani w bestialski sposób

Czytaj dalej
Fot. Jolanta Młodecka
Jolanta Mlodecka

Księża z Osięcin zamordowani w bestialski sposób

Jolanta Mlodecka

W nocy z 23 na 24 maja 1940 r. z bestialski sposób zamordowani zostali dwaj kapłani z Osięcin - ks. Wincenty Matuszewski i ks. Józef Kurzawa.

Wdniu 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy 108 męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znajdują się Męczennicy z Osięcin - ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa.

Po zamordowaniu w dniu 24 maja 1940 r. księży z Osięcin sprawcy zbrodni już po trzech dniach zostali aresztowani. W dniach 6, 10 i 11 czerwca 1940 roku w Sądzie Specjalnym w Inowrocławiu została przeprowadzona przeciwko nim rozprawa. Po przesłuchaniu świadków oraz oskarżonych, którzy w końcu przyznali się do winy, zapadł wyrok. Johan Pichler i Ernst Daub, jako sprawcy główni, otrzymali po 15 lat pozbawienia wolności z utratą na 10 lat praw obywatelskich. Głównym powodem wydania takiego wyroku nie było to, że oskarżeni zabili dwóch niewinnych ludzi, ale to, że czynem tym przynieśli szkodę narodowi niemieckiemu, bowiem obydwaj księża byli ludźmi lubianymi i czyn ten mógł przynieść niepokoje wśród ludności polskiej.

Pomnik poświęcony Błogosławionym Męczennikom stanął w  Osięcinach  w 1990 r. Autorem jest łódzki artysta Jan Martyka.
Błogosławiony ks. proboszcz Wincenty Matuszewski.

Ks. Wincenty Matuszewski urodził się 3 marca 1869 r. w Chruścieleńskiej Woli. Ukończył Włocławskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął 17 lutego 1895 r. Jego pierwszą placówką była Widawa, następnie został przeniesiony do Nieszawy, gdzie pełnił obowiązki proboszcza.

W latach 1901-1906 pracował w Częstochowie w parafii św. Zygmunta. W roku 1906 r. został przeniesiony na administratora do parafii Ostrowąs, a po trzech latach na administratora do parafii Moszczenica. W roku 1918 podjął obowiązki proboszcza w Osięcinach.

Pomnik poświęcony Błogosławionym Męczennikom stanął w  Osięcinach  w 1990 r. Autorem jest łódzki artysta Jan Martyka.
Błogosławiony ks. prefekt Józef Kurzawa.

Ks. Józef Kurzawa urodził się 6 stycznia 1910 r. we wsi Świerczyna. W latach 1922-1928 ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Kaliszu. W czasie nauki w gimnazjum należał do „Bratniaka”. Po zdaniu matury nosił się z zamiarem wstąpienia do seminarium duchownego. Najpierw jednak ukończył z dobrym wynikiem Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie, otrzymując stopień sierżanta podchorążego. W roku 1931 wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, które ukończył w 1936 roku. Wyświęcony został 14 czerwca 1936 roku, a 1 sierpnia 1936 roku został skierowany jako wikariusz i prefekt do Osięcin.

31 marca 2001 r. dokonano ekshumacji i rekognicji relikwii Błogosławionych Męczenników. Urny z Relikwiami zostały umieszczone przy pomniku Błogosławionych Męczenników.

Na podstawie: Jan Cybertowicz „Kronika Osięcin”.

Jolanta Mlodecka

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.