Katolików w Polsce nie ubywa, angażują się w życie parafii

Czytaj dalej
Fot. Robert Kowalski
Magdalena Nałęcz

Katolików w Polsce nie ubywa, angażują się w życie parafii

Magdalena Nałęcz

Z raportu opublikowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że Polska to zielona wyspa religijności w skali Europy.

Z raportu opublikowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że Polska to zielona wyspa religijności w skali Europy.

Socjologowie są zgodni - katolicyzm w Polsce jest stabilny. Z zebranych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego danych wynika, że w latach 2008-2014 około 40 proc. Polaków uczestniczyło regularnie w niedzielnej mszy świętej, a 16 proc. przyjmowało Komunię świętą. Najbardziej religijnymi obszarami w 2014 r. były diecezje południowo-wschodnie: tarnowska (70,1 proc.), rzeszowska (64 proc.), przemyska (59,6 proc.). Diecezjami o najniższym odsetku osób regularnie uczestniczących w mszy świętej były: łódzka (24,8 proc.), szczecińsko-kamieńska (24,9 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeska (25,8 proc.).

- Socjologowie, gdy myślą obecnie o sytuacji religii na świecie, mówią, że przeżywa swój boom. Są tylko dwa wyjątki. Jeden to grupa socjologiczna: intelektualiści kręgu atlantyckiego i geograficzny: Europa Zachodnio-Środkowa - stwierdził socjolog prof. Koseła z UW i dodał, że Polska jest na tym tyle „zieloną wyspą”. Jednym z charakteryzujących ją pod względem religijności czynników jest zwiększające się zaangażowanie osób świeckich we wspólnoty oraz organizacje parafialne. W ciągu ostatnich 20 lat odsetek takich osób wzrósł dwukrotnie - z 4 proc. w 1993 r. do 8 proc. w 2013 r.

Natomiast zdaniem ks. prof. Sławomira Zaręby, dyrektora Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie, nie należy mówić o zjawisku „niereligijności” Polaków również dlatego, że sposób, w jaki przeżywają swoja wiarę, jest po prostu inny niż ten, który był udziałem ich przodków.

Badanie pokazało również skalę dyskryminacji ze względu na wiarę, której doświadczali świeccy oraz duchowni. W latach 2012-2014 księża byli dyskryminowani w 12,1 proc. parafii, np. przez obraźliwe komentarze, a do 4 proc. parafii zgłosili się świeccy, którzy zostali nierówno potraktowani ze względu na wyznawaną wiarę.

Magdalena Nałęcz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.