Ekstra
Magazyn
Ekstra Magazyn

Najlepsze teksty z całej Polski, w każdy piątek dla wszystkich prenumeratorów Cyfrowych. Poznaj Ekstra Magazyn

Jak wziąć 500 zł na dziecko w 2017 r.

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Jak wziąć 500 zł na dziecko w 2017 r.

Kaśka Borek

Pierwszy okres, na jaki przyznano prawo do świadczenia 500+, trwa do 30 września 2017 r. Co dalej? Jak będziemy składać wnioski w 2017 r.? – pytają rodzice. Wyjaśniamy.

Wnioski o 500 zł (500+) na dziecko można było składać od 1 kwietnia 2016 r. – to jest od momentu startu programu.

W tym roku kończy się pierwszy etap

Co do zasady, dla korzystających z programu „Rodzina 500+” okres otrzymywania świadczenia trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Uwaga! Istotne jest, że pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia, jest dłuższy. Rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i trwa do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 r., kiedy program wszedł w życie.

Co do 30 września 2017 roku

Jak wyjaśniliśmy: pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia, jest dłuższy. Trwa do 30 września 2017 roku – o ile dziecko nie skończyło 18 lat.

Ale do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Oznacza to, że jeśli twoje dziecko urodzi się na przykład w lutym, będziesz mógł złożyć wniosek już nawet dzień po jego narodzinach.

Warto wiedzieć: prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, zaczynając od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami – nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka.

Czyli jeśli rodzice malucha urodzonego w lutym 2017 r. kompletny wniosek złożą w lutym, pieniądze będą im wypłacane, właśnie począwszy do tego miesiąca. Jeśli w marcu, to od marca.

Uwaga! Nie ma wyrównania za stracone miesiące, czyli te, które minęły od narodzin dziecka do złożenia wniosku. Nie dostaniesz za nie pieniędzy.

Co po 30 września 2017 roku

Zacznie się kolejny okres, na jaki będzie przyznawane prawo do świadczenia. Aby móc z niego skorzystać, trzeba będzie złożyć kolejny wniosek.

Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy – od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Jeśli dziecko w tym okresie nie skończy 18 lat!

Jaki dochód będzie brany pod uwagę

1. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku uwzględnia się dochód rodziny z 2014 roku (z uwzględnieniem dochodów uzyskanych bądź utraconych).

2. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 roku (z uwzględnieniem dochodów uzyskanych bądź utraconych).

3. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się, biorąc pod uwagę dochody członków rodziny:

Gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie uwzględniamy go, ustalając dochód rodziny.

Warto wiedzieć, że – zgodnie z przepisami – do członków rodziny nie zalicza się:

WARTO WIEDZIEĆ

Gdy pracujesz za granicą
W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania w sprawie 500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach UE, resort rodziny wyjaśnia: gdy jeden bądź więcej członków rodziny występującej o świadczenie wychowawcze mieszka lub pracuje za granicą, wnioski są rozpatrywane przez regionalne ośrodki polityki społecznej – ROPS (przy marszałkach województw). Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich. Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach i na ich podstawie ustalane jest państwo, które powinno wypłacić świadczenia danej rodzinie.

500+ dotyczy dziecka do 18. roku życia!
Pomoc finansowa 500+ dotyczy dziecka do 18. roku życia, czyli pełny okres zasiłkowy dotyczy tylko tych dzieci, które nie stają się dorosłe podczas jego trwania. Przykład: Jan w styczniu 2018 roku kończy 18 lat. Dlatego – mimo że okres zasiłkowy trwa do 30 września 2018 – decyzja o przyznaniu pieniędzy jego rodzicom będzie wydana tylko do stycznia 2018. Dodatkowo nie za cały miesiąc, ale do dnia urodzin. Bo w przypadku ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc jego kwotę (500 zł) przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje (do dnia urodzin).

500+, czyli świadczenie wychowawcze

Kto może złożyć wniosek o te pieniądze?
Mogą to zrobić:
1) matka lub ojciec,
2) opiekun prawny dziecka,
3) opiekun faktyczny (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie).
W każdym przypadku muszą wspólnie zamieszkiwać z dzieckiem i je utrzymywać.

Wniosek składają rodzice:
1) którzy są w związkach małżeńskich, 2) w nieformalnych związkach, 3) samotnie wychowujący dzieci.
W przypadku rodziców rozwiedzionych wniosek składa ten z nich, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, które z nim zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu

Na jakie dziecko?
Świadczenie wychowawcze będzie nam przysługiwało do ukończenia 18. roku życia dziecka. Ważny jest wiek.
Niestety, nie ma znaczenia, czy dziecko uczy się, czy nie.

Pieniądze na drugie i kolejne dziecko przysługują niezależnie od naszego dochodu.
Na pierwsze dziecko otrzymamy je po spełnieniu kryterium dochodowego. To kryterium wynosi: 800 zł netto (na rękę) na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto – na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Czy jest kryterium dochodowe w przypadku drugiego i kolejnego dziecka?
Nie. Bez względu na dochód osiągany przez członków rodziny 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia przez nie 18 lat. Drugie to kolejne, młodsze od najstarszego dziecka w rodzinie spośród dzieci, które nie ukończyły 18 r. życia.

Jaka jest wysokość świadczenia wychowawczego?
Kwota świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko.

3,80 mln dzieci objętych 500+
Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” do końca grudnia 2016 roku objęto ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat. Do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł. W całej Polsce programem jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Ponad 40,6 proc. świadczeń wypłacanych jest na pierwsze lub jedyne dziecko. To 1,55 mln dzieci, w tym jedynacy to 633 tys., podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konsultacja merytoryczna: Irena Smuda, naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Zielona Góra

Tutaj się czyta. Bez reklam.

Tak jak w kiosku. Kupując prenumeratę cyfrową, możesz czytać codzienne wydanie Dziennika Łódzkiego.

Co zyskujesz:

  • dostęp do wszystkich treści Dziennika Łódzkiego
  • codzienne e-wydanie Dziennika Łódzkiego
  • artykuły, reportaże, wywiady i multimedia
  • co tydzień nowy numer Ekstra Magazynu
Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.dzienniklodzki.pl

Wakacje 50% taniej!

Wakacje 50% taniej!

55,00 110,00

Zabierz ze sobą prenumeratę cyfrową na wakacje! Dziennik Łódzki online oraz w wersji PDF na 90 dni 50% taniej!

Kup teraz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2019 Polska Press Sp. z o.o.