Piotr Brzózka

Edukacja zawodowa jest mocną stroną Strefy

Zajęcia praktyczne odbywają się w firmie Haering w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia praktyczne odbywają się w firmie Haering w Piotrkowie Trybunalskim.
Piotr Brzózka

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie włączyła się w rozwój szkolnictwa zawodowego. W styczniu zarząd ŁSSE podpisał deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Brak rąk do pracy? To obrazoburcze niegdyś twierdzenie coraz lepiej oddaje obecną sytuację na rynku pracy. Pracodawcy uskarżają się na brak dostępnych, wykwalifikowanych kadr, mimo iż rejestrowane bezrobocie wciąż wynosi kilka procent.

Przyczyną jest niedopasowanie potrzeb przedsiębiorstw i kwalifikacji pracowników. Dlatego Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie włączyła się w rozwój szkolnictwa zawodowego.

Dobry przykład z Piotrkowa

W styczniu 2017 r. przedstawiciele stref ekonomicznych, w tym zarząd ŁSSE, podpisali deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Celem zmian przygotowanych przez MEN jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia, odpowiadającego potrzebom gospodarki. Ważnym elementem ma być współpraca z firmami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Jedną z form takiego współdziałania powinno być organizowanie zajęć praktycznych u pracodawców - tak aby nauka zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy, czyli w ramach kształcenia dualnego.

Dla ŁSSE nie jest to nic nowego. Strefa od kilku lat współpracuje z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Jak to działa w praktyce, pokazuje choćby przykład filii szkoły w Piotrkowie Trybunalskim, założonej na potrzeby firmy Haering, jednego z inwestorów strefy. W roku szkolnym 2017/18 będzie tu można zdobyć kwalifikacje w kilku zawodach: technik mechanik, technik mechatronik i technik handlowiec. Uczestnicy od pierwszego dnia kursu otrzymają umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem 2 tysięcy zł brutto. Zajęcia praktyczne będą w firmie Haering.

Przykładów zaangażowania ŁSSE w sferę edukacji jest więcej. Strefa jest liderem i koordynatorem Łódzkiego Klastra Edukacyjnego, do którego zadań należy propagowanie i budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego, aktywizacja placówek kształcenia zawodowego i zachęcanie ich do współpracy z przedsiębiorstwami. Klaster zajmuje się też prognozowaniem oraz badaniem zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje zawodowe w regionie, współpracą z przedsiębiorstwami, w tym w szczególności z inwestorami ŁSSE.

Współpraca z uczelniami

ŁSSE aktywnie współpracuje z łódzkimi uczelniami.

- Istotnym elementem tej współpracy jest udział Strefy w fundowaniu stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej - mówi prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ. - Jest to fragment konkursu Młodzi w Łodzi, pod nazwą „Mam pomysł na biznes”. ŁSSE wspiera ten konkurs od początku jego istnienia, w dotychczasowych pięciu edycjach ufundowała aż 28 stypendiów - mówi prof. Wiak. I dodaje, że jego uczelnia rozszerza współpracę z ŁSSE, koncentrując się na rozwoju przedsiębiorczości studentów zakładających start-upy. Jest to wspólne pole zainteresowań ze Strefą.

Mówiąc o związkach ŁSSE z edukacją, nie sposób nie wspomnieć o British International School of the University of Łódź. W 2013 roku ówczesny właściciel szkoły międzynarodowej poinformował o zakończeniu działalności. Była to bardzo zła wiadomość dla regionu, ponieważ dla wielu zagranicznych inwestorów niezwykle istotna była możliwość kształcenia dzieci swoich pracowników w języku angielskim. Ostatecznie szkołę udało się uratować dzięki zaangażowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i ŁSSE.

Piotr Brzózka

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.