Czy pacjenci powinni bać się utworzenia tzw. sieci szpitali

Czytaj dalej
Fot. Anna Kaczmarz/archiwum Polska Press
Patrycja Wacławska

Czy pacjenci powinni bać się utworzenia tzw. sieci szpitali

Patrycja Wacławska

Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala posiadającego umowę z NFZ na terenie całej Polski. Leczenie szpitalne odbywa się na podstawie skierowania lekarza (nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Od 1 października zacznie funkcjonować tzw. sieć szpitali - to wynik nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podpisanej przez prezydenta RP. Co to w praktyce będzie oznaczało dla pacjentów? Czy osoby oczekujące w kolejce do szpitala powinny obawiać się, że placówka zostanie zlikwidowana? Spróbujemy dziś odpowiedzieć na te pytania.

Wpisy na listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.

Oto najważniejsze zasady:

Poradnie specjalistyczne w Łódzkiem mają podpisane umowy do końca czerwca 2017 r. Umowy zostaną przedłużone aż do końca czerwca 2018. Wyjątkiem są poradnie przyszpitalne, które znajdą się w szpitalach w tzw. sieci. One będą miały umowy z NFZ na najbliższe 4 lata. Co to znaczy? W poradniach specjalistycznych leczymy się tam, gdzie dotąd. NFZ przypomina, że poradnie mają obowiązek zapisywać pacjentów na listy oczekujących tak jak do tej pory.

A szpitale? Do 27 czerwca NFZ ogłosi listę szpitali w sieci. Sieć szpitali zacznie funkcjonować 1 października. Szpitale, które się w niej nie znajdą, przystąpią do konkursów ofert, które ogłosi NFZ. I od 1 października razem ze szpitalami w sieci będą opiekowały się pacjentami.

Więcej o sieci szpitali na stronie www.siecszpitali.mz.gov.pl.

Co zrobić w sytuacji, gdy skończy się umowa placówki z NFZ

Pacjent mający skierowanie ma prawo wyboru placówki medycznej spośród tych, które aktualnie są związane z Funduszem umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie świadczeń.

Wybrana placówka medyczna - o ile nie ma bieżącej możliwości zrealizowania świadczenia - ma obowiązek w dniu zgłoszenia się pacjenta wpisania go na listę oczekujących, nawet jeśli termin realizacji świadczenia przypadnie po dacie planowanego wygaśnięcia umowy z NFZ.

W sytuacji zakończenia przez placówkę medyczną wykonywania umowy z NFZ przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, placówka ta jest zobowiązana wydać oczekującemu pacjentowi: oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

Po odebraniu obu powyższych dokumentów pacjent, dotychczas oczekujący w kolejce na udzielenie świadczeń, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inną placówkę medyczną wykonującą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Placówka, do której zgłosi się pacjent, ustala kolejność przyjęć przy uwzględnieniu daty rejestracji się pacjenta w kolejce oczekujących w podmiocie, który utracił umowę - kolejka oczekujących w odniesieniu do tego pacjenta nie biegnie od nowa w nowej placówce medycznej, a jej bieg jest kontynuacją wcześniejszego zapisu!

Dostarczanie skierowania

Pacjent zobowiązany jest: dostarczyć do placówki medycznej oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Szpitale jednego dnia

Szpitale zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej również powinny udzielać świadczeń w trybie jednodniowym - w sytuacjach uzasadnionych stanem pacjenta. Umowa z NFZ obejmująca pełną hospitalizację nie wyklucza wykonywania takich świadczeń, a jedynie oznacza konieczność spełniania bardziej wymagających warunków, dzięki czemu szpital może udzielać świadczeń również pacjentom przyjmowanym w stanach nagłych lub stanowiących trudniejsze przypadki kliniczne.

Realizacja świadczeń w ramach umów z NFZ obejmujących tryb leczenia jednego dnia lub hospitalizacji planowej pozostanie w całości poza siecią.

Wprowadzenie sieci nie oznacza, że nie będą kontraktowane - na ogólnych zasadach (konkursowych) - podmioty specjalizujące się w procedurach jednodniowych.

Wprowadzenie sieci szpitali nie będzie prowadziło do zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń ani nie będzie skutkowało utratą przez pacjentów miejsc na listach oczekujących - zapewnia NFZ. - Obok wprowadzanej sieci szpitali będzie nadal funkcjonował obecny model kontraktowania świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do sieci nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

NFZ przypomina, że możliwość utraty kontraktu przez daną placówkę istnieje też obecnie. W takiej sytuacji pacjenci zostają przejęci przez inne placówki - z uwzględnieniem miejsca danej osoby na liście oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył działalność.

WSPÓŁPRACA: ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ

Patrycja Wacławska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.