Cel: dekarbonizacja systemu ciepłowniczego. Efekt: ograniczenie emisji CO2

Czytaj dalej
red

Cel: dekarbonizacja systemu ciepłowniczego. Efekt: ograniczenie emisji CO2

red

Veolia Energia Łódź, mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, konsekwentnie realizuje swoją strategię, która w ramach projektu Nowa Energi dla Łodzi zakłada stopniową dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach.

- Uwarunkowania lokalnego rynku ciepła, zmieniające się wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz konieczność zapewnienia konkurencyjności ekologicznej ciepła systemowego, mobilizują nas do realizowania działań mających na celu stopniowe odejście od spalania węgla na rzecz projektów w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym - mówi Anna Kędziora-Szwagrzak, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Veolia Energia Łódż.

Instalacja na biomasę

W ramach strategii ukierunkowanej na dekarbonizację, w 2011 roku w widzewskiej elektrociepłowni EC4 uruchomiona została instalacja biomasowa wykorzystująca biomasę pochodzenia rolnego oraz odpady z przemysłu drzewnego jako paliwo do produkcji energii. W 2015 roku, z uwagi na m.in. względy środowiskowe i zmieniający się lokalny rynek ciepła, została wyłączona z eksploatacji elektrociepłownia EC2 przy. al. Politechniki w Łodzi.

ZOE - jedna inwestycja, kilka korzyści

W nawiązaniu do wyzwań środowiskowych, ogłoszonych 3 stycznia br. przez Prezydent Miasta Łodzi w „Ekopakcie dla Łodzi”, Veolia rozważa różne warianty produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej dla miasta, dzięki którym z jednej strony będzie możliwe systematyczne ograniczanie spalania węgla w łódzkich elektrociepłowniach, a z drugiej osiąganie znaczących ograniczeń emisji dwutlenku węgla.

Nasza misja „Odnawiamy zasoby świata” opiera się na wizji świata, w którym nie marnuje się zasobów i wykorzystuje się je w sposób zrównoważony. Odpady również mają wartość, a kiedy są ponownie wykorzystywane, są przyjaznym dla środowiska źródłem energii.

W obecnych warunkach rosnących problemów związanych z gospodarką odpadami Veolia przygotowuje projekt rozbudowy elektrociepłowni EC4 o Zakład Odzysku Energii (ZOE) na paliwo alternatywne, tzw. pre-RDF (skrót od angielskiego Refuse Derived Fuel). Pre-RDF - obok biomasy - będzie stanowić zamiennik węgla kamiennego.

Wykorzystanie pre-RDF, czyli frakcji resztkowej powstałej w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, której nie można składować, uzupełni miks paliwowy, z którego będzie mogła korzystać elektrociepłownia w procesie odchodzenia od spalania węgla.

Projekt instalacji (ZOE) odzyskującej energię z pre- RDF, przełoży się zarówno na korzyści środowiskowe, jak i społeczne związane m.in. z ograniczeniem ilości składowanych odpadów.

Dywersyfikacja paliwowa w Veoli Energii Łódź obejmie również w przyszłości zastąpienie węgla gazem, biomasą w postaci tzw. czarnego peletu oraz wdrażanie innych ekologicznych rozwiązań w celu zmniejszenia śladu węglowego.

Realizacja projektu Nowa Energia dla Łodzi, dzięki któremu ograniczone zostanie wykorzystanie węgla, pozwoli uzyskać rzeczywiste efekty środowiskowe dekarbonizacji. Zagwarantuje to spełnienie wymagań określanych na poziomie krajowym i unijnym oraz poprawi efektywność instalacji i urządzeń, a ponadto pozwoli optymalizować koszty funkcjonowania firmy dla zapewnienia cen ciepła akceptowalnych dla klientów.

red

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.