MM

20 września 2019 r. godz: 8:30 i 8:40

MM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W OGRANICZONYM PRAWIE RZECZOWYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II
w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20 WRZEŚNIA 2019r. w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr X ,
odbędą się pierwsze licytacje udziałów w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Al. Wyzwolenia 9/135, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim według następującego porządku:

1) o godzinie 08:30 licytacja udziału Żanety Krysztofiak wynoszącego 1/2 części we współwłasności w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego:
95-070 Aleksandrów Łódzki, Al. Wyzwolenia 9/135, Aleksandrów Łódzki,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim (Adres spółdzielni: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Dmowskiego 1, Aleksandrów Łódzki )

Suma oszacowania udziału Żanety Krysztofiak wynosi 50 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
38 212,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 095,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996

nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

2) o godzinie 08:40 licytacja udziału Pawła Krysztofiak wynoszącego 1/2 części we współwłasności w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego:
95-070 Aleksandrów Łódzki, Al. Wyzwolenia 9/135, Aleksandrów Łódzki,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Aleksandrowie Łódzkim (Adres spółdzielni: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Dmowskiego 1, Aleksandrów Łódzki )

Suma oszacowania udziału Pawła Krysztofiak wynosi 50 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 212,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996

nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Przedmiotowy lokal mieszkalny oznaczony numerem 135 położony jest na piątej kondygnacji nadziemnej (IV piętrze) budynku wielolokalowego.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki razem z WC i przedpokoju. Jest to mieszkanie o układzie amfiladowym (pokój i kuchnia dostępne są z dużego pokoju), środkowe, z wąskim, długim balkonem, o podstawowym standardzie wykończenia. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,39 m2.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.