mm

19 lipca 2019

mm

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga Kancelaria Komornicza w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 19 lipca 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B odbędą się licytacje nieruchomości:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga Kancelaria Komornicza w Rawie Maz. ul.Armii Krajowej 2 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 19 lipca 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul.Krakowskiej 22B odbędą się licytacje nieruchomości:

O GODZINIE 12:00 PIERWSZA LICYTACJA (Km 1260/15)

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnej oraz odrębnego od gruntu prawa własności budynków i innych urzadzeń składających się zgodnie z ewidencją gruntów z działek nr 23, 24, 30, 26/9, 32/5, 32/9 i 32/3 (z budynkiem hydroforni) o łącznym obszarze 2,1206 ha (stan ewidencyjny odbiega od stanu ujawnionego w księdzie wieczystej tak co do numeracji działek, jak i co do powierzchni) położonych w obrębie Zakład Doświadczalny Rossocha w gminie Rawa Mazowiecka. Dla nieruchomosci prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1R/00022344/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 109.580,00 zł.

Rękojmia wynosi 10.958,00 zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 82.185,00 zł.-

O GODZINIE 12:40 PIERWSZA LICYTACJA (Km 64/17)

nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Konopnica gm. Rawa Mazowiecka w obszarze przeznaczonym zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej (ozn. symbolem: 16.49.MNp), składającej się z działek gruntu 539/4 o powierzchni 1.289 m2, 539/5 o powierzchni 1.370 m2, 539/6 o powierzchni 1.451 m2, 539/7 o powierzchni 1.531 m2, 539/8 o powierzchni 1.514 m2 i 539/9 o powierzchni 1.498 m2, z

dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz dostępem do infrastruktury w postaci energii elektrycznej, wodociągu i sieci telekomunikacyjnej, Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00031735/5

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 376.000,00 zł.

Rękojmia wynosi 37.600,00 zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 282.000,00 zł.-

O GODZINIE 13:20 PIERWSZA LICYTACJA (Km 451/17)

nieruchomości rolnej - działki nr 85/1, połozonej w Chodnowie gm. Biała Rawska, w kszałcie silnie wydłużonego prostokąta, nieogrodzonej, z dostępem do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kruszywem, z dostepnościa energii elektrycznej, o powierzchni 1,0219 ha, stanowiącej sad jabłoniowy prowadzony przy podporach na ruszcie, z nawodnieniem. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00045052/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 90.000,00 zł.

Rękojmia wynosi 9.000,00 zł.

Ceną wywołania w pierwszej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania: 67.500,00 zł.-

******************************

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce bądź przelewem na konto Komornika 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010, w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG

Nieruchomości można oglądać przez okres 2 tygodni poprzedzających licytację w dni powszednie godz. 9-15, zaś operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika.

W przypadku, gdy licytacji podlega nieruchomość rolna, w licytacji nie może uczestniczyć osoba nie spełniająca wymogów uprawniających do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 2a, art. 6 i art. 7 w/w Ustawy) - chyba że inaczej zaznaczono w obwieszczeniu. Przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do nabycia nieruchomości rolnej jest obowiązkiem licytanta.

mm

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.